Hôm nay : 20:19 | 14-12-2017
Danh mục » Bảo hiểm y tế
Từ 1/1/2016, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại bất kỳ cơ sở y tế cấp xã, huyện nào trong cùng địa bàn tỉnh mà không bị coi là trái tuyến..... Xem thêm