Hôm nay : 08:28 | 22-06-2018
Danh mục » Bảo hiểm y tế
Từ 1/1/2016, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại bất kỳ cơ sở y tế cấp xã, huyện nào trong cùng địa bàn tỉnh mà không bị coi là trái tuyến..... Xem thêm