• Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
  Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
  07-08-2023
  Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là nơi tập trung vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng, đồng thời cung cấp kiến thức và dịch vụ liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Khoa này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sống lành mạnh và đảm bảo sự phát triển toàn diện của cộng đồng.
 • Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
  Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
  07-08-2023
  Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn, kiểm soát và quản lý các bệnh tật, đặc biệt là HIV/AIDS, trong cộng đồng.
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
  07-08-2023
  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là một phần quan trọng trong việc bảo đảm môi trường y tế an toàn và vệ sinh cho cộng đồng dân cư.
 • Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế
  Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế
  07-08-2023
  Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là một phần quan trọng trong hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng và hiệu quả.
 • Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh
  Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh
  07-08-2023
  Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là một phần quan trọng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh, mang đến thông tin chính xác và cần thiết để định hình một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân.