Hôm nay : 08:17 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Lâm sàng » Khoa Ngoại tổng hợp

I. LÃNH ĐẠO:

  BS PHU.jpg

TRƯỞNG KHOA
BS. CKI Đinh Phú

SĐT :0905.104318
Email:khoangoaibvcl@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1. Quy định chung:
Khoa ngoại là khoa lâm sàng, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật, phẫu thuật, khoa có 4 chức trách cơ bản:
1.1. Khám bệnh.
1.2. Điều trị.
1.3. Phẫu thuật, thủ thuật.
1.4. Gây mê.
2. Quy định cụ thể:
2.1. Tại buồng khám bệnh ngoại:
- Các thành viên trong khoa chú ý thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh, quy chế chống nhiễm khuẩn, quy chế khoa ngoại.
- Y tá điều dưỡng chuẩn bị thuốc, dụng cụ, giấy tờ cần thiết cho khám bệnh và cấp cứu.
- Bác sỹ khẩn trương khám bệnh, cấp đơn, làm hồ sơ lưu nếu cho nằm lại để theo dõi, làm hồ sơ bệnh án nếu nhập viện, làm các xét nghiệm, có chẩn đoán và hướng xử lý kịp thời, chuyển viện nếu bệnh nặng.
- Thực hiện chế độ hội chẩn nếu trường hợp bệnh nhân vào viện quá 6 giờ mà chưa có hướng điều trị.
- Trường hợp phẫu thuật cấp cứu đưa thẳng vào phòng mổ sau khi hoàn thành thủ tục hồ sơ bệnh án.
2.2. Tại khoa điều trị:
2.2.1. Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh phòng:
- Bác sỹ trực: Khám và theo dõi nếu có diễn biến xấu cần xử trí phải làm thủ tục cần thiết cho cuộc phẫu thuật.
- Bệnh nhân thuộc diện mổ chương trình: Có kế hoạch hội chuẩn và phẫu thuật phải có phân nhiệm từng bộ phận rõ ràng (phẫu thuật viên, gây mê, dụng cụ viên).
- Khám bệnh và cho thuốc hàng ngày những bệnh nhân ở bệnh phòng và hội chẩn khoa nếu có liên quan đến người bệnh.
- Bệnh nhân nặng, bệnh khó phải báo cáo với Ban giám đốc, trực lãnh dạo.
- Bác sỹ phẫu thuật viên, Bác sỹ trực phải theo dõi bệnh nhân ở bệnh phòng và hội chẩn khoa nếu có liên quan đến người bệnh.
- Bác sỹ phẫu thuật viên, Bác sỹ trực phải theo dõi sát bệnh nhân sau mổ có hướng xử trí kịp thời ít nhất 24 giờ đầu sau mổ.
2.2.2. Y tá điều dưỡng:
- Thực hiện nghiêm chỉnh y lệnh của Bác sỹ
- Động viên giải thích cho bệnh nhân tin tưởng vào cuộc phẫu thuật và hướng dẫn phổ biến những quy định của bệnh viện cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rõ.
- Hướng dẫn bệnh nhân luyện tập, hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật, thủ thuật.
2.2.3. Hộ lý:
- Làm vệ sinh thay quần áo, cấp phát quần áo cho bệnh nhân hậu phẫu thuật, áo choàng cho người theo nuôi bệnh, hướng dẫn nơi vệ sinh.
2.3. Gây mê:
-Thực hiện quy chế khoa ngoại- chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải, quy chế sử dụng thuốc, thiết bị y tế, vật tư an toàn tuyệt đối.
-Tiếp nhận bệnh nhân mổ, đưa vào phòng tiền phẫu và khám lại người bệnh những vấn đề liên quan đến gây mê trước khi đưa vào phòng mổ.
-Chuyển bệnh sau mổ về phòng bệnh cùng với hộ lý.
-Theo dõi sát bệnh nhân sau mổ ít nhất 24 giờ đầu để báo cáo kịp thời cho phẫu thuật viên, nếu là bệnh của khoa ngoại. Theo dõi bệnh nhân tỉnh hoàn toàn và các dấu hiệu sinh tồn ổn định mới bàn giao cho khoa sản nếu là bệnh khoa sản.
-Trong quá trình mổ có vấn đề gì trở ngại gây mê phải báo cáo ngay cho phẫu thuật viên để cùng hội chẩn hoặc báo cáo với trực lãnh đạo nếu cần thiết.
2.4. Công tác phẫu thuật, thủ thuật:
- Khi bệnh nhân vào phòng mổ phải kiểm tra điện phòng mổ.
- Thực hiện tuyệt đối công tác khoa ngoại, công tác vô khuẩn
- Chuẩn bị đầy đủ y, dụng cụ, thiết bị cho cuộc phẫu thuật.
- Trong khi đang mổ không một ai trong kíp mổ kể cả phụ ngoài tự ý rời khỏi vị trí phòng mổ.
- Y tá dụng cụ kiểm tra dụng cụ đủ trước khi phẫu thuật viên đóng vết mổ.