Hôm nay : 08:35 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Lâm sàng » Khoa truyền nhiễm

I. LÃNH ĐẠO: 

  bs van.jpg

TRƯỞNG KHOA 
BS. CKI Đặng Đức Vân

SĐT :0905.114973  
Email:dangducvan@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:  
1. Điều trị và chăm sóc tích cực các bệnh nhân thuộc các diện bệnh nội khoa, hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm. 
2. Thực hiện đúng qui chế bệnh viện, theo dõi điều trị và chăm sóc người bệnh toàn diện.  
3.  Hỗ trợ chuyên môn cho các khoa lâm sàng khác trong bệnh viện.  
4. Tổ chức công tác hồi sức cấp cứu, công tác khoa nội, công tác truyền nhiễm theo đúng qui chế bệnh viện.  
5. Kết hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong công tác khám chữa bệnh.   
6. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.  
7.  Khoa Truyền nhiễm được bố trí vị trí theo quy định và đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ và điều trị cho bệnh nhân.