• Phòng Điều dưỡng
  Phòng Điều dưỡng
  07-08-2023
  Phòng Điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc y tế toàn diện và chuyên nghiệp cho bệnh nhân. Đây là nơi tập trung các y tá và điều dưỡng có kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng dân cư.
 • Phòng Tài chính – Kế toán
  Phòng Tài chính – Kế toán
  07-08-2023
  Phòng Tài chính – Kế toán tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, xử lý sổ sách và kế toán của trung tâm.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
  Phòng Tổ chức – Hành chính
  07-08-2023
  Phòng Tổ chức – Hành chính tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động tổ chức và hành chính của trung tâm. Phòng này đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra một cách trơn tru, hiệu quả và tuân thủ các quy trình và quy định quản lý.
 • Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
  07-08-2023
  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và triển khai các kế hoạch hoạt động cũng như nghiệp vụ liên quan đến quản lý và phát triển trung tâm y tế.