• Phòng Điều dưỡng
  Phòng Điều dưỡng
  07-08-2023
  Phòng Điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc y tế toàn diện và chuyên nghiệp cho bệnh nhân. Đây là nơi tập trung các y tá và điều dưỡng có kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng dân cư.
 • Phòng Tài chính – Kế toán
  Phòng Tài chính – Kế toán
  07-08-2023
  Phòng Tài chính – Kế toán tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, xử lý sổ sách và kế toán của trung tâm.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
  Phòng Tổ chức – Hành chính
  07-08-2023
  Phòng Tổ chức – Hành chính tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động tổ chức và hành chính của trung tâm. Phòng này đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra một cách trơn tru, hiệu quả và tuân thủ các quy trình và quy định quản lý.
 • Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
  07-08-2023
  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và triển khai các kế hoạch hoạt động cũng như nghiệp vụ liên quan đến quản lý và phát triển trung tâm y tế.
 • Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
  Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
  07-08-2023
  Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là nơi tập trung vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng, đồng thời cung cấp kiến thức và dịch vụ liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Khoa này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sống lành mạnh và đảm bảo sự phát triển toàn diện của cộng đồng.
 • Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
  Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
  07-08-2023
  Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn, kiểm soát và quản lý các bệnh tật, đặc biệt là HIV/AIDS, trong cộng đồng.
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
  07-08-2023
  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là một phần quan trọng trong việc bảo đảm môi trường y tế an toàn và vệ sinh cho cộng đồng dân cư.
 • Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế
  Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế
  07-08-2023
  Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ là một phần quan trọng trong hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng và hiệu quả.