• Giới thiệu về Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ
  Giới thiệu về Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ
  29-07-2023
  Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng là một cơ sở y tế quan trọng đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân và du khách của khu vực này. Được thành lập với mục tiêu cung cấp chất lượng dịch vụ y tế toàn diện và đáng tin cậy, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
 • Ban lãnh đạo Trung tâm y tế Cẩm Lệ
  Ban lãnh đạo Trung tâm y tế Cẩm Lệ
  10-07-2023
  Giới thiệu ban lãnh đạo và sơ đồ tổ chức bệnh viện đa khoa Cẩm Lệ
 • Trung tâm y tế Cẩm Lệ - Lịch sử hình thành và phát triển
  Trung tâm y tế Cẩm Lệ - Lịch sử hình thành và phát triển
  10-07-2023
  Lĩnh vực y tế đảm nhiệm trách nhiệm quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Những người làm trong ngành y tế được xã hội tôn trọng và tôn vinh như những người nghề cao quý.