Hôm nay : 08:27 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Các Đội » Đội Chăm sóc sức khỏe sinh sản

I. LÃNH ĐẠO:

  BS PHUONG.jpg

ĐỘI TRƯỞNG
BS. CKI Nguyễn Thị Anh Phương

SĐT :0983.555110 
Email:suckhoesinhsancl@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
- Đội chăm sóc SKSS Quận Cẩm Lệ là đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý, điều hành hoạt động của TTYT Quận Cẩm Lệ.
- Đội có chức năng: Tham mưu, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc SKSS và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS trên địa bàn Quận Cẩm Lệ.
1. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về  chăm sóc SKSS và tổ chức thực hiện kế hoạch  sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
2. Cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS trên địa bàn Quận Cẩm Lệ
3. Giám sát và hổ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến phường, thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc SKSS
4. Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc SKSS cho cán bộ y tế và CTV trên địa bàn Quận Cẩm Lệ.
5. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, giáo dục , truyền thông và tư  vấn về lĩnh vực chăm sóc SKSS.
6. Triển khai kế hoạch các hoạt động thực hiện chương trình  mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng TE trên địa bàn.
7. Điều tra, khảo sát và tham gia công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc SKSS.
8. Thống kê, báo cáo, quản lý, đánh giá các chỉ số công tác chăm sóc SKSS trên địa bàn theo quy định.