Hôm nay : 08:21 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Lâm sàng » Khoa Nhi

I. LÃNH ĐẠO:


BS HOANH.jpg

 

TRƯỞNG KHOA

BS. CKI Ông Văn Hoanh


SĐT : 0905.322383 
Email:khoanhibvcl@gmail.com


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức thu dung điều trị bệnh nhi và điều trị cắt cai nghiện ma túy.

2. Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự phân công của Ban giám đốc.

3. Liên hệ giao ban chuyên môn với tuyến trên để không ngừng nâng cao chất lượng điều trị.

4. Tham gia công tác chỉ đạo tuyến và đào tạo cho tuyến dưới.