Hôm nay : 08:19 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Lâm sàng » Khoa TMH-RHM-Mắt

I. LÃNH ĐẠO:

  BS HUNG RHM.jpg

TRƯỞNG KHOA
    BS. CKI Nguyễn Hữu Hưng 

SĐT :0905.157958 
Email:khoalckbvcl@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc bệnh viện, khoa chịu trách nhiệm và thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
1. Khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Mắt là khoa lâm sàng  thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp ngoại khoa và nội khoa cho bệnh nhân ngoại trú và nội trú.
2. Khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Mắt được bố trí liên hoàn, hợp lí thuận tiện cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển người bệnh.
3. Khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Mắt được bố trí liên hoàn các phòng khám, phòng trực, phòng hành chính thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát và phát hiện các tai biến sau phẫu thuật để xử trí kịp thời.
4. Khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Mắt được bố trí riệng biệt phòng hậu phẫu đế đảm bảo quy chế chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
5. Các thành viên của các phòng khám bệnh phải thực hiện đúng quy chế chống nhiễm khuẩn, quản lí và sử dụng vật tư trang thiết bị.
6. Phẫu thuật viên tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức.
7. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
8. Khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Mắt thực hiện chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng chống các bệnh về tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt.