Hôm nay : 08:20 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Cận Lâm Sàng » Khoa XN - CĐHA

I. LÃNH ĐẠO:


BS TRAM.jpg

 

TRƯỞNG KHOA

BS. CKI Huyền Tôn Nữ Ngọc Trâm


SĐT :0934.970872
Email:khoaxetnghiembvcl@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Bộ phận Xét nghiệm

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác bộ phận xét nghiệm.

- Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

- Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm để bảo đảm chính xác các xét nghiệm.

- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

- Có kế hoạch mua thiết bị xét nghiệm, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm.

- Kí phiếu lĩnh hoá, chất sinh phẩm, dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

- Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Bộ phận chẩn đoán hình ảnh

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác bộ phận chẩn đoán hình ảnh.

- Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

- Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm,... và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

- Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

- Có trách nhiệm phối hợp các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo đúng quy định.